O NAMA / ABOUT US

Pravna i vlasnička struktura / Legal and ownership structure

“AUDITING” D.O.O. SARAJEVO ("AUDITING SARAJEVO") je bosanskohercegovačko društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Sarajevu, Trebevička 7. Detalji vezani uz vlasništvo "AUDITING" d.o.o. SARAJEVO dostupni su u javnom registru Ministarstva financija FBiH

AUDITING d.o.o. SARAJEVO (AUDITING SARAJEVO) is a Bosnian limited liability company with its seat in Sarajevo at Trebevicka 7. Details regarding the ownership of AUDITING d.o.o. SARAJEVO are available in the public registry of the Ministry of Finance of FBiH.

Opći podaci / General Data

Naziv/ Name of the company:
Društvo za reviziju, računovodstvo i financijski konsalting "AUDITING" d.o.o. Sarajevo.
Company for auditing, accounting and finance consulting AUDITING d.o.o. Sarajevo.

Adresa / Address:
Sarajevo, Trebevička 7
Tel.: 00387 33 766-931; GSM +387 61 132-840
E-mail: auditing@bih.net.ba

Registracijski broj / Registration number:
UF/I–171/01, 20.02.2001. (Kantonalni sud Sarajevo)

Identifikacijski broj / Identification number:
4200249920006

Transakcijski račun/ Transaction accounts:
1610000042840061 - Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Licencirani revizori (licence Ministarstva financija FBiH) / Licensed Auditors (license of Ministry of Finance of Federation BiH):
Dr.sc (Ph. D.) Hrvoje Šapina
Mr.sc (Msc) Marina Šapina

Povijest / History
Revizijsko društvo "AUDITING" d.o.o. Sarajevo, prisutno je na tržištu revizije Bosne i Hercegovine od 2001. godine. Revizijske usluge provodimo u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima i propisima Federacije Bosne i Hercegovine.

Auditing d.o.o. pruža usluge na području revizije, poreza, računovodstva i poslovnog savjetovanja, kao i dogovorene procedure sa svim tvrtkama bez obzira na njihovu veličinu. Među našim klijentima nalaze se proizvođači i trgovačka društva, banke, državne agencije i neprofitne organizacije. Naš stručni tim pruža konzultantske usluge prema zahtjevima klijenata i pomaže im da unaprijede svoje organizacijska struktura, poslovne procese, financijske strukture i porezni tretman.

Takav pristup usmjeren prema pronalaženju i identificiranju važnih pitanja s ciljem poboljšanja performansi svojih klijenata donio nam je značajno mjesto na tržištu. Širok raspon usluga koje pruža "Auditing" d.o.o. Sarajevo na području revizije i savjetodavnih usluga uključuje sljedeće:


  • Reviziju u skladu s domaćim propisima i Međunarodnim revizijskim standardima
  • Izrada Due Diligence analiza
  • Konzultantske usluge u području knjigovodstva i računovodstva
  • Optimizacija planiranja poreza i politike oporezivanja
  • Konzultantske usluge na području strategije ulaganja

AUDITING d.o.o. Sarajevo, Registered Under 4200249920006 has been reviewing Bosnia and Herzegovina market place since 2001. Auditing jobs are conducted in accordance to the International Auditing Standards and the Regulation of Federation of Bosnia and Herzegovina.

AUDITING d.o.o. provides services in the field of auditing, tax, accounting and business consulting, as well as the arranged proceedings with all companies regardless of their size. Amongst our clients there are producers and trade companies, banks, assurances, humanitarian aid organizations and non-profit organizations.

AUDITING’s expert team provides consulting services meeting clients’ requirements, AUDITING Team helps them to improve their organizational structure, business processes, financial structure and tax treatment. Such an approach focuses towards locating and identifying important issues with a goal to improve its clients’ performance in the ever-changing market place.

The wide range of services provided by AUDITING d.o.o. Sarajevo in the field of auditing and consulting services includes the following:

  • Companies’ audit according to the domestic regulations and the International Auditing Standards
  • Working out the Due Diligence
  • Consulting services in the field of bookkeeping and accounting
  • Optimization of tax planning and overall taxation
  • Consulting services in the field of investment strategy

Upravljačka struktura / Governance structure

U skladu sa Zakonom o reviziji FBiH, registrirani članovi uprave društva "AUDITING" d.o.o. Sarajevo su većinom bosanskohercegovački ovlašteni revizori. Sveobuhvatne informacije o članovima uprave dostupni su u javnom registru revizijskih društava kod Ministarstva financija FBiH.

In compliance with the Audit Law of FBiH, AUDITING d.o.o. Sarajevo registered management consists of predominantly n qualified auditors. A complete detail of AUDITING’s registered management is available on the public registry of companies in Ministry of finance of FBiH.

Misija / Mission

Misija "Auditing"-a je pružanje poslovnih usluga vrhunske kvalitete u svrhu stvaranja dodatne vrijednosti pouzetnicima, državi, lokalnoj samoupravi i ostalim osobama u BiH i inozemstvu.

Auditing's renders top quality business services aimed at creating added value for entrepreneurs, for the state, local self-government, and for other persons and entities in the BiH and abroad.

Vizija / Vision

Sebe vidimo kao važnog faktora koji može pridonijeti povećanju konkurentnosti, te daljnjeg razvoja i međunarodnog povezivanja korisnika naših usluga. Primarni cilj nije nam sam vrh po veličini i profitu, već vrh po kvaliteti usluga i stručnosti našeg osoblja.

We see ourselves as an important factor that can contribute to creation of higher competition, further development of our services, and interconnecting those who use them. The primary goal is not to reach the top in terms of size and profit, but to achieve top quality of our services and expertise of our staff.