IZVJEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI / REPORT ON TRANSPARENCY

Izvještaj o transparentnosti

Godišnji izvještaj o transparentnosti AUDITINGA-a za 2013. godinu, izrađen je na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 36/09 i 52/11).
Izvještaj o transparentnosti AUDITINGA -a, pored elemenata propisanih odredbama navedenog zakona, sadrži Politiku kvalitata i Organizacionu šemu Društva.

Sadržaj izvještaja:

 • Politika kvaliteta
 • Organizaciona struktura i struktura kapitala
 • Mreža i njeno pravno i strukturno uređenje
 • Upravljačka struktura
 • Sistem interne kontrole
 • Javni nadzor i eksterna provjera kvaliteta
 • Lista subjekata od javnog interesa
 • Izjava o nezavisnosti
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Finansijske informacije
 • Podaci o osnovici primanja ovlašćenih revizora