KONTAKT / CONTACT

Adresa / Address:
Ulica Trebevička broj 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel./fax: +387 33 766-931
GSM: +387 61 132-840
Web: www.auditingsarajevo.com
E-mail: auditing@bih.net.ba